KVIEČIAME Į JUBILIEJINĘ KONFERENCIJĄ!

ekonomistu


Lietuvos turto vertintojų asociacija
Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacija
Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas


Mokslinė-praktinė konferencija
ŠALIES TURTAS EKONOMINĖJE POLITIKOJE – TURTO EKONOMIKOS IR VADYBOS ASPEKTAI
Vilniaus universitetas, 2016 m. gegužės 6 d.

 

 

ANTRASIS PRANEŠIMS IR KVIETIMAS

 

Prieš 20 metų, 1996 m. vasarą Lietuvos turto vertintojų asociacija (LTVA) kartu su Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetu (VU EF), Lietuvos Respublikos Prezidentūra ir Jungtinių Tautų Plėtros Programos agentūra organizavo tarptautinę konferenciją „Šalies turtas ekonominėje politikoje“. Buvo parengtas ir išleistas dvikalbis konferencijos pranešimų (straipsnių) leidinys.
2016 m. gegužės 6 d. LTVA ir VU EF kartu su Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacija (LTVVĮA) organizuoja konferenciją panašiu pavadinimu – „Šalies turtas ekonominėje politikoje – turto ekonomikos ir vadybos aspektai“. Konferencija skiriama turto ekonomikos, vadybos ir vertinimo, turto apskaitos, sąsajų su šalies ūkio ir verslo aplinka, finansų sektoriumi, turto apmokestinimo klausimams aptarti.


Konferencijos Organizacinis komitetas

 • Prof. dr. Birutė Galinienė, Vilniaus universitetas, pirmininkė
 • Steponas Deveikis, Turto vertinimo priežiūros tarnyba, pirmininkės pavaduotojas
 • Audrius Šešplaukis, LTVA prezidentas
 • Palmyra Jucaitienė, Vilniaus universitetas
 • Dr. Viktorija Cohen, Vilniaus universitetas
 • Dalia Karužaitė, Vilniaus universitetas
 • Vitalijus Stacevičius, LTVA
 • Kęstutis Kristinaitis, LTVA, Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacija
 • Ingrida Vetlovienė, LTVA

Konferencijos Mokslo komitetas

 • Prof. habil. dr. Albinas Marčinskas, Vilniaus universitetas, pirmininkas
 • Prof. dr. Jonas Martinavičius, Vilniaus universitetas
 • Prof. dr. Algirdas Miškinis, Vilniaus universitetas
 • Prof. habil. dr. Borisas Melnikas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 • Prof. dr. Rimvydas Skyrius, Vilniaus universitetas
 • Prof. dr. Arvydas Paškevičius, Vilniaus universitetas
 • Prof. dr. Saulius Raslanas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 • Doc. dr. Agnė Laužadytė-Tutlienė, Vilniaus universitetas, komiteto sekretorė
 • Dr. Junona Bumelytė, VU, Europos investicijų banko Lietuvos atstovybė


Informacija pranešimų ir pateiktų straipsnių autoriams

Pateikti tekstai bus recenzuojami ir publikuojami konferencijos mokslo darbų leidinyje ir (arba) periodiniame elektroniniame leidinyje „Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos 2016“.
Iki 2016 m. balandžio 5 d.
straipsnių autoriai elektroniniu paštu turi pateikti galutinius, pataisytus pagal recenzentų pastabas, tekstus leidybai.

Konferencijos vieta, laikas ir darbo tvarka. Konferencija vyks 2016 m. gegužės 6 d. Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro konferencijų salėje (Saulėtekio al. 5; plenarinė sesija) ir VU Ekonomikos fakultete (Saulėtekio al. 9; dvi teminės sesijos). Konferencijos pranešimai pateikiami PowerPoint formatu. Kiekvienas konferencijos dalyvis gaus mokslo darbų leidinį. Konferencijos programa bus paskelbta vėliau, atskiru pranešimu. Dalyviams ir straipsnių autoriams, pranešėjams bus įteikti konferencijos pažymėjimai (8 akad. val.).

Dalyvavimo sąlygos.
Konferencijos pranešėjai, pateiktų straipsnių autoriai, Konferencijos svečiai, Organizacinio ir Mokslo komitetų nariai, Vilniaus universiteto studentai ir doktorantai konferencijoje dalyvauja nemokamai.

Kitų dalyvių mokestis – 36 eurai. Jis turi būti sumokėtas iki konferencijos pradžios pavedimu į Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacijos (juridinio asmens kodas 125711890) sąskaitą LT 48 4010 0424 0008 3419 AB DNB banke.

Visiems dalyviams reikia iš anksto, iki 2016 m. gegužės 4 d. užsiregistruoti ir pranešti apie savo dalyvavimą žemiau nurodytu elektroninio pašto adresu.

Registracija į konferenciją ir kontaktinė informacija elektroniniu paštu ; tel. (8 5) 261 8951

 

Konferencijos organizatoriai, 2016-03-31

LTV konf