Išleista nauja kolektyvinė monografija "Verslininkų vadybinis potencialas ir smulkaus ir vidutinio verslo įmonių internacionalizacija"

Verslininku vad potenc Smulkaus VI internac naujiena mazas

  

Kolektyvinėje monografijoje „Verslininkų vadybinis potencialas ir smulkaus ir vidutinio verslo įmonių internacionalizacija“ kompleksiškai nagrinėjamas SVĮ verslininkų vadybinis potencialas internacionalizacijos procesų kontekste. Išskirtinis dėmesys skiriamas internacionalizacijos teorijų raidai, institucinės aplinkos suformuotoms aplinkybėms, ypač ES šalyse plėtojamai verslo paramos sistemai. Atskleidžiama verslininkų ir vadovų tarptautinė patirtis, įvertinamas turimas vadybinis potencialas, išryškinami dėsningumai ir pateikiami verslininkų vadybinio potencialo plėtojimo prioritetai. Kolektyvinė monografija skiriama akademinei bendruomenei, verslo atstovams ir praktikams, besidomintiems vadybinio potencialo ir internacionalizacijos klausimais.