KVIEČIAME: gruodžio 16 d. atviras seminaras

seminaras verslininku vadybinis potencialas MOKSLINIS-PRAKTINIS SEMINARAS 

„VERSLININKŲ VADYBINIS POTENCIALAS IR SVV ĮMONIŲ INTERNACIONALIZACIJA“

 

2015 m. gruodžio  16  d. (trečiadienis) 13.30 val. 

VU Ekonomikos fakultetas 707 a.

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

PROGRAMA

13.30–13.35   EF vadovybės sveikinimo žodis 

13.35–13.50   Prof. dr. Danuta Diskienė Projekto „Verslininkų vadybinio potencialo įtaka smulkaus ir vidutinio verslo įmonių internacionalizacijai“ pristatymas

13.50–14.15   Doc. dr. Rima Česynienė "Įmonių tarptautinę veiklą ribojantys ir skatinantys veiksniai"

14.15–14.40   Prof. dr. Rasa Smaliukienė „Paramos SVV įmonių internacionalizacijai praktika ES šalyse“

14.40–15.05   Doc. dr. Renata Korsakienė „Vadybinio potencialo ir internacionalizacijos sąveikos kokybinis tyrimas

15.05–15.30   Doc. dr. Asta Stankevičienė "SVV įmonių verslininkų vadybinio potencialo tyrimo rezultatai"

15.30-15.50  Diskusija ir baigiamasis žodis

Seminaras organizuojamas įgyvendinant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą „Verslininkų vadybinio potencialo įtaka smulkaus ir vidutinio verslo įmonių internacionalizacijai“ 

(MIP-097/2014)