Konferencijoje aptarti dabartiniai apskaitos, audito ir analizės iššūkiai

apskaitos ir auditos konferencija 13Praėjusią savaitę Ekonomikos fakultete vykusi tarptautinė mokslinė konferencija “Apskaita, auditas, analizė: mokslo, studijų ir verslo sintezė” sutraukė praktikus ir mokslininkus iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos bei Rusijos. Konferencija organizuota pažymėti EF Apskaitos ir audito katedros 70-mečiui.

"Labai smagu, kad ši konferencija vyko Ekonomikos fakultete. Aktyvus fakulteto ir Apskaitos ir audito katedros narių dalyvavimas tiek mokslinėje, tiek praktinėje veikloje būtinas. Organizuodami tokias konferencijas mes esame matomi ne tik Lietuvoje bet ir aplinkinėse valstybėse. Ypač didelį susidomėjimą mūsų patirtimi ir tyrimo rezultatais rodo mokslininkai iš Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos. Dažniausiai paskui esame kviečiami pas juos į konferencijas bei paskaityti paskaitų. Taip pat konferencijos padeda suartinti teoriją ir praktiką. Praktikai sužino mūsų idėjas, o mes sužinome kas jiems aktualu. Pastaraisiais metais susiklostė gera tradicija, kai mes kviečiame praktikus į savo renginius, jie taip pat  ateina į mūsų paskaitas ir papasakoja, kas šiuo metu jiems yra aktualu. Tai leidžia tinkamai susiorientuoti ir perteikti studentams tas žinias, kurios jiems bus būtinos praktiniame darbe", - pasakojo konferencijos mokslinio komiteto narys prof. habil. dr. Vaclovas Lakis. 

Konferencijoje daugiausia pranešimų buvo apie apskaitos standartų įgyvendinimą ir auditą. Žinoma, susirinkusiems svečiams buvo iššūkis derinant konferencijos temas, nes ES ir ne ES valstybių tiek ekonominė, tiek politinė situacijos labai skirtingos. Rytų šalys susiduria su tais iššūkiais, kuriuos ES narės jau yra įveikusios, tačiau tai anaiptol nereiškia, kad ES valstybės neturi problemų. „Manau, jog platus užsienio mokslininkų dalyvavimas šioje konferencijoje parodė apskaitos, audito ir analizės klausimų problematikos aktualumą ir svarbą dabartinėmis nuolat besikeičiančiomis sąlygomis. Panašių renginių metu dalijamasi sukaupta patirtimi, numatomomis šių sričių vystymosi perspektyvomis, projektuojamos tolimesnio bendradarbiavimo tarp skirtingų mokslo institucijų galimybės“ – sakė konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė prof. dr. Rasa Subačienė.

Praktiniai pranešimai, žinoma, sukėlė daugiausiai diskusijų. Pavyzdžiui, Audito ir apskaitos tarnybos vadovas dr. Audrius Linartas pristatė verslo apskaitos standartų pakeitimus susijusius su naujos ES direktyvos įgyvendinimu, EY vykdantysis partneris Baltijos šalyse Jonas Akelis nagrinėjo audito perspektyvas, LR Finansų ministerijos Apskaitos metodologijos departamento direktorė Ingrida Muckutė pristatė apskaitos Lietuvos viešajame sektoriuje ryšį su tarptautiniais viešojo sektoriaus apskaitos standartais, Lietuvos auditorių rūmų direktorė Rasa Pajaujytė pateikė audito kokybės gerinimo ir viešosios priežiūros sistemos pokyčių Lietuvoje įžvalgas. Pranešimų gausa ir įvairovė konferencijos dalyvius paskatino žymiai plačiau pažvelgti į apskaitos ir audito sritis.  

Konferencija buvo tiesiogiai transliuota internetu. Įrašą galima peržiūrėti:

http://www.3akonferencija.ef.vu.lt