EF pradeda bendradarbiavimą su konsultacijų gigante PwC

EF sutartis su PwCVU Ekonomikos fakultetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su gerai žinoma tarptautine kompanija “PricewaterhouseCoopers”, teikiančia audito, apskaitos, mokesčių, teisės ir verslo konsultacijų paslaugas tarptautinėms kompanijoms bei stambioms Lietuvos įmonėms.

“Augantis fakulteto partnerių skaičius rodo, kaip fakultetas keičiasi ir tobulėja. Su PwC bendradarbiausime siekdami formuoti mokslo, studijų ir verslo bendrystę skatinančią aplinką. Norime, kad studijos Ekonomikos fakultete būtų kuo kokybiškesnės ir naudingesnės, o moksliniai tyrimai pravartūs ne tik vystant teorijas, bet aktualūs ir praktikams, todėl savaime suprantama, kad bendradarbiavimas su verslo kompanijomis yra būtinas. Tik įvairiapusiškai bendradarbiaudami galėsime užtikrinti reikalingų ir darbo rinkoje tiesiog graibstomų specialistų parengimą”, - pasakojo EF dekanas prof.dr. Jonas Martinavičus. Ilgalaikio bendradarbiavimo su “PricewaterhouseCoopers” perspektyvoje didžiausias kompanijos indėlis numatomas tobulinant audito, apskaitos ir vadybos specialybių programas, skatinant profesijos sklaidą bei organizuojant studentų profesines praktikas. Sutarta teikti abipusę pagalbą rengiant ar vykdant mokymus, kvalifikacijos kėlimo priemones, atestavimus, žinių vertinimus, taip pat keistis patirtimi apie inovatyvių mokslo ir mokymo metodų naudojimą, bendradarbiauti organizuojant seminarus, konferencijas bei kitus renginius.

Profesinių paslaugų įmonė PricewaterhouseCoopers Lietuvoje įsikūrė 1993 metais. Ji yra PricewaterhouseCoopers International Limited bendrovių tinklo narė. PwC tinklas vienija įmones 157 šalių su daugiau kaip 195 000 darbuotojų. Lietuvoje šiuo metu kompanijoje dirba daugiau nei 160 darbuotojų.