EF atstovai pristatė pranešimus Lenkijoje

Subaciene LakisPraėjusią savaitę EF atstovai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje TARC 2015 Lodzėje (Lenkija): prof. habil. dr. V. Lakis skaitė pranešimą „Veiksniai, darantys įtaką audito kokybei“, o prof. dr. R. Subačienė pristatė „Socialinės apsaugos analizė Baltijos valstybėse“.

Konferencijoje buvo nagrinėjami aktualūs įmonių finansinės atskaitomybės ir socialinės atsakomybės, tarptautinių ir nacionalinių apskaitos standartų taikymo, valdymo apskaitos, finansinių ataskaitų analizės, vidaus ir išorės audito problematika. Lodzėje susirinko dalyviai iš Tailando, Latvijos, Lietuvos, Suomijos, Vokietijos, Čekijos Respublikos, Estijos, Latvijos, Ukrainos, Prancūzijos. TARC renginiu šiemet taip pat buvo pažymėtas ir 70-asis Lodzės universiteto jubiliejus. 

TARC renginys - Lenkijos ir Lietuvos drauge vykdytų mokslinių seminarų tąsa. Jau 14 metų Lodzės ir Kauno technologijos universiteto mokslininkai bendradarbiauja du kartus per metus rengdami mokslinius seminarus.