Projektai

Lietuvos mokslo tarybos projektai:

 Projekto laikotarpis

 Projekto pavadinimas

Projekto vadovas

 2015 - 2017

Paauglio įtaka tėvų sprendimui pirkti vartotojo pažiūriu
inovatyvias prekes (MIP-017/2015)

Prof. dr. Vytautas Dikčius
 

 2015 - 2018

Dalyvavimo  antros pakopos pensijų kaupimo sistemoje
strategijos modeliavimas (MIP-012/2015)

Prof. dr. Teodoras Medaiskis
 2015 - 2017

Pajamų pasiskirtymo veiksniai: darbas,
kapitalas ir gerovės valstybė(GER-007/2015)

Prof. dr. Romas Lazutka

 2014 - 2016

Verslininkų vadybinio potencialo įtaka smulkaus ir vidutinio
verslo įmonių internacionalizacijai (MIP-097/2014)

Prof. dr. Danuta Diskienė

 2012 - 2014

Socialiai teisingas gyventojų apmokestinimas - suderinamumas
su ekonominiu ir fiskaliniu efektyvumu (F4-90-40)

Doc. dr. Egidijus Bikas

 2012 - 2014

Minimalaus mėnesinio atlyginimo (MMA) įtakos Lietuvos darbo
rinkai ekonometrinė analizė

Doc. dr. Vita Karpuškienė

2010 - 2013

Iššūkiai socialiniam draudimui: kartų, lyčių, ekonominių ir
socialinių sluoksnių sąveika. Lietuvos Mokslo Taryba
(SIN-05/2010)

 Prof. dr. Romas Lazutka

Projektai finansuojami iš ES struktūrinių fondų bei ES paramos:

Projekto laikotarpis 

Projekto pavadinimas

Projekto vadovas
2016 - 2018

Skilled Business Leaders for Skilled Europe (Lead4Skills)

Dr. Erika Vaiginienė
Dr. Raimonda Alonderienė
 2014 - 2016

PROMOTE - Promoting and Validating Key
Competences in Mobility and Traineeships in Europe

Dr. Aušra Razgūnė (Vadybos katedra)
2010 - 2012

VU Ekonomikos fakulteto I pakopos studijų programų

atnaujinimas ir inovatyvių mokymo metodų diegimas

(VPI-2.2-ŠMM-07-K-01-053/ParS-13700-317)

Prof. dr. Rimvydas Skyrius

el.p: