Turintiems profesinio bakalauro laipsnį

 

VIENO SEMESTRO TRUKMĖS STUDIJOS, TAIKOMOS TURINTIEMS PROFESINIO BAKALAURO LAIPSNĮ

Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems 
Baigusieji kolegines studijas ir turintys ekonomikos krypties arba verslo ir vadybos krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnį ir norintys toliau tęsti studijas pagal antrosios studijų pakopos (magistro) programas. 

Studijų trukmė: Vienas semestras (rudens arba pavasario)
Studijų apimtis kreditais: 30
Priėmimo skaičius: po dvi grupes į kiekvieną studijų programą.
Kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas.
Studijos mokamos - 1000 eurų.


Ekonomika

Vadyba ir verslo administravimas