Projects

Faculty of Economics is an active participant in national and international projects. Recent projects can be found below:

 

Title of the Project

Duration of

the Project

Responsible person

in the Faculty

Dalyvavimo antros pakopos pensijų kaupimo sistemoje

strategijos modeliavimas

 

2015-2018

 

T.Medaiskis

 

Paauglio įtaka tėvų sprendimui pirkti vartotojo požiūriu inovatyvias prekes

 

2015-2017 V.Dikčius

Promoting and Validating Key Competences in Mobility and Traineeship in Europe

 

2014-2016 A.Razgūnė

Verslininkų vadybinio potencialo įtaka smulkaus ir vidutinio verslo įmonių

internacionalizacijai

 

2014-2016 D.Diskienė

Socialiai teisingas gyventojų apmokestinimas - suderinamumas su

ekonominiu ir fiskaliniu efektyvumu

 

2012-2014 E.Bikas

Minimalaus mėnesinio atlyginimo (MMA) įtakos Lietuvos darbo rinkai

ekonometrinė analizė

 

2012-2014 V.Karpuškienė

VU Ekonomikos fakulteto I pakopos studijų programų atnaujinimas ir

inovatyvių mokymo metodų diegimas

2010-2012 R.Skyrius