Dekanas
Gerbiamieji,

Ekonomikos fakultetas pagal besimokančiųjų skaičių ir studijų programų pasirenkamumą pirmauja ne tik Vilniaus universitete, bet ir tarp analogiškų Lietuvos aukštųjų mokyklų. Studentų ir klausytojų skaičius fakultete siekia 4000, čia dirba gausus būrys žinomų profesorių ir mokslininkių.

Ekonomikos fakultetas užima tvirtas lyderio pozicijas rengiant ekonomistus, kvalifikuotus vadybininkus ir verslo administratorius. Studijų programų ir studijų formų įvairovė suteikia plačias galimybes rinktis iš daugiau kaip dvidešimties ekonomikos, vadybos ar verslo studijų krypčių programų ir siekti savo profesinio meistriškumo, pradedant nuo žemiausios - bakalauro iki aukščiausios - doktorantūros studijų pakopos, taip pat tęsti studijas Ekonomikos fakultete jau įgijusiems kitos studijų krypties ir netgi srities aukštojo mokslo diplomą.

Kiekvienais metais pagal mobilumo programas gausus būrys fakulteto studentų vyksta studijoms į įvairių ES ir pasaulio šalių universitetus, atvyksta nemaža ir užsieniečių studentų ir dėstytojų. Turime keturias anglų kalba vedamas studijų programas,čia tarp 170 studijuojančių yra ketvirtadalis užsieniečių.

Orientuojamės į pasaulinius standartus, visos studijų programos pastoviai tobulinamos, svarbiausi fakulteto raidos prioritetai - studijų ir mokslo vienovė, studijų kokybė, geros materialinės studijų sąlygos. Siekiame, kad kiekvienas Ekonomikos fakulteto studentas, dėstytojas, darbuotojas taptų puikios Vilniaus universiteto bendruomenės nariu, geru specialistu ir savo darbais garsintų šalį. 

Pagarbiai,
Ekonomikos fakulteto dekanas